ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาการศึกษาค้นคว้าห้องสมุด 1
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี ยอดรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2558,07:17  อ่าน 1193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงกับข้อมูลท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ด่านไชยเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2557,08:10  อ่าน 1223 ครั้ง
รายละเอียด..