คณะผู้บริหาร

นายชรินทร์ สมทรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา