ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโรงเรียนปิดสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 3-4ธ.ค.2563 (อ่าน 12) 02 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (อ่าน 14) 27 พ.ย. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 51) 05 พ.ย. 63
ด.ช.ธนธรณ์ ชุมศรีรักษ์และด.ช.ธนากร ชุมศรีรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพโปรแกรม Paint (อ่าน 506) 13 ม.ค. 63
คณะกรรมการสหวิทยาเขตสิชล-ขนอมมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 1 ก.ค.2562 (อ่าน 650) 31 ก.ค. 62
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ณ ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์ (อ่าน 799) 04 เม.ย. 62
ผ.อ.สพม.12 มาเยี่ยมโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 2 มี.ค.2562 (อ่าน 843) 26 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี 4 (อ่าน 941) 04 มี.ค. 62
นางสาววริศรา ทิพย์มณี และนายอมรินทร์ อินทวงศ์ ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ (อ่าน 845) 23 ม.ค. 62
ผลคะแนน O-NET ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยพัฒนาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (อ่าน 596) 23 ม.ค. 62
ผลคะแนน O-NET ชั้น ม.6 ค่าเฉลี่ยพัฒนาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 (อ่าน 696) 23 ม.ค. 62
ประกาศแจ้งเพื่อทราบโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ขอแจ้งปิดด้วยเหตุพิเศษ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-4 ม.ค.2562 (อ่าน 579) 03 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 14 พ.ย (อ่าน 614) 14 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ (อ่าน 640) 12 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 800) 02 พ.ย. 61
ชาวสระยูง...ร่วมใจ...ต้านภัย ไข้เลือดออก วันที่ 26 ก.ย. 2561 (อ่าน 598) 26 ก.ย. 61
นักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง วันที่ 25 ก.ย.2561 (อ่าน 622) 26 ก.ย. 61
สรุปเหรียญรางวัล งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (อ่าน 591) 12 ก.ย. 61
นางสาวนันทิการต์ เพ็ชรชู รับทุนการศึกษา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 11 ก.ย. 2561 (อ่าน 596) 12 ก.ย. 61
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (อ่าน 747) 12 ก.ย. 61
ร่วมงานเปิดบ้านเทพราชพบกับกิจกรรมต่างๆของนักเรียนใน วันที่ 23 ก.พ.26561 (อ่าน 746) 22 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นม. 1 และชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 760) 12 ก.พ. 61
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 5 ม.ค.2561 (อ่าน 850) 05 ม.ค. 61
สภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ โรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนเป็นเวลา1 คือวันที่ 1ธันวาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 847) 30 พ.ย. 60
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรัตนา ด่านไชยเพชร ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 808) 14 ก.ย. 60
ได้รับโล่เกียรติยศ ค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ พัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชั้นม.3 ปี2557-2559 (อ่าน 936) 23 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เนตในประเทศไทย ปี2560 (อ่าน 649) 01 ส.ค. 60
เชิญเที่ยวงานวันมหกรรมหนังตะลุง-มโนราห์ ณ รร.เทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 24-26 มี.ค.2560 (อ่าน 712) 21 มี.ค. 60
ร่วมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ณ วัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 ม.ค.2560 (อ่าน 877) 13 มี.ค. 60
games to learn english (อ่าน 742) 16 ก.พ. 60
โรงเรียนเทพราชพิทยสรรค์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 750) 15 ก.พ. 60
ผอ.สพม เขต12 และคณะ เข้าเยี่ยมโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 9 ก.พ.2560 (อ่าน 787) 14 ก.พ. 60
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 วันที่ 17-18 ม.ค.2560 (อ่าน 676) 19 ม.ค. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรี วันที่ 19ม.ค.2560 (อ่าน 682) 19 ม.ค. 60
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ยินดีต้อนรับ คุณครูชินา ฮอดจ์สัน ย้ายมาจากรร.ตชด.บ้านไร่ยาว วันที่18ม.ค.2560 (อ่าน 796) 18 ม.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 9 ม.ค.2560 (อ่าน 711) 10 ม.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 6 ม.ค.2560 (อ่าน 723) 10 ม.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 5 ม.ค.2560 (อ่าน 742) 10 ม.ค. 60
สวัสดีปีใหม่ 2560 (อ่าน 875) 27 ธ.ค. 59
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังมาแนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวช. วันที่ 23 ธ.ค.2559 (อ่าน 1030) 23 ธ.ค. 59