ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้นม.3และม.6 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 25) 13 มี.ค. 66
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 วันที่ 22 ก.พ. 2566 (อ่าน 53) 28 ก.พ. 66
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 22 ก.พ.2566 (อ่าน 43) 28 ก.พ. 66
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2566 (อ่าน 55) 14 ก.พ. 66
มอบทุนเสสมอภาค นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 55) 14 ก.พ. 66
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 56) 14 ก.พ. 66
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9-10 ก.พ.2566 (อ่าน 60) 14 ก.พ. 66
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน วันที่ 19 ม.ค.2566 (อ่าน 68) 30 ม.ค. 66
กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 9 ก.ย..2565 (อ่าน 254) 21 ก.ย. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 16 ก.ย.2565 (อ่าน 287) 21 ก.ย. 65
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 สายงานผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 15 ก.ย.2565 (อ่าน 243) 21 ก.ย. 65
กิจกรรมเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติิด วันที่ 14 ก.ย.2565 (อ่าน 240) 21 ก.ย. 65
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่ามครั้งที่ 2 วันที่ 13 ก.ย.2565 (อ่าน 234) 21 ก.ย. 65
กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 26 ส.ค.2565 (อ่าน 269) 25 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นม. 1 และชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3637) 23 ก.พ. 65
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ พร้อมตรวจ ATK ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site วันที่ 14 ก.พ. 2564 (อ่าน 3631) 17 ก.พ. 65
กิจกรรมการประกวดการแข่งขันว่าวขึ้นสูงและนาน โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ปี 2564 (อ่าน 3951) 02 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3970) 23 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 5 ม.ค.2564 (อ่าน 4079) 05 ม.ค. 64
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช มาแนะแนว ม.3 วันที่ 23 ธ.ค.2563 (อ่าน 7061) 23 ธ.ค. 63
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ขอขอบพระคุณ คุณปรีชา เพ็ชรนุ้ย ได้มอบโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 22ธ.ค.2 (อ่าน 6871) 22 ธ.ค. 63
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณเข้ามาแนะแนวนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 21ธ.ค.2563 (อ่าน 6822) 21 ธ.ค. 63
ยินดีต้อนรับนายชรินทร์ สมทรง มาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 8 ธ.ค.2563 (อ่าน 6787) 09 ธ.ค. 63
แจ้งโรงเรียนปิดสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 3-4ธ.ค.2563 (อ่าน 6748) 02 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (อ่าน 6709) 27 พ.ย. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 6735) 05 พ.ย. 63
ด.ช.ธนธรณ์ ชุมศรีรักษ์และด.ช.ธนากร ชุมศรีรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพโปรแกรม Paint (อ่าน 7303) 13 ม.ค. 63
คณะกรรมการสหวิทยาเขตสิชล-ขนอมมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 1 ก.ค.2562 (อ่าน 7348) 31 ก.ค. 62
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ณ ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์ (อ่าน 7536) 04 เม.ย. 62
ผ.อ.สพม.12 มาเยี่ยมโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 2 มี.ค.2562 (อ่าน 7564) 26 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี 4 (อ่าน 7620) 04 มี.ค. 62
นางสาววริศรา ทิพย์มณี และนายอมรินทร์ อินทวงศ์ ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ (อ่าน 7500) 23 ม.ค. 62
ผลคะแนน O-NET ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยพัฒนาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (อ่าน 7209) 23 ม.ค. 62
ผลคะแนน O-NET ชั้น ม.6 ค่าเฉลี่ยพัฒนาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 (อ่าน 7321) 23 ม.ค. 62
ประกาศแจ้งเพื่อทราบโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ขอแจ้งปิดด้วยเหตุพิเศษ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-4 ม.ค.2562 (อ่าน 7176) 03 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วันที่ 14 พ.ย (อ่าน 7219) 14 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ (อ่าน 7250) 12 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 7391) 02 พ.ย. 61
ชาวสระยูง...ร่วมใจ...ต้านภัย ไข้เลือดออก วันที่ 26 ก.ย. 2561 (อ่าน 7223) 26 ก.ย. 61
นักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง วันที่ 25 ก.ย.2561 (อ่าน 7274) 26 ก.ย. 61
สรุปเหรียญรางวัล งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (อ่าน 7177) 12 ก.ย. 61
นางสาวนันทิการต์ เพ็ชรชู รับทุนการศึกษา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 11 ก.ย. 2561 (อ่าน 7176) 12 ก.ย. 61
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (อ่าน 7385) 12 ก.ย. 61
ร่วมงานเปิดบ้านเทพราชพบกับกิจกรรมต่างๆของนักเรียนใน วันที่ 23 ก.พ.26561 (อ่าน 7393) 22 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นม. 1 และชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7341) 12 ก.พ. 61
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 5 ม.ค.2561 (อ่าน 7408) 05 ม.ค. 61
สภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ โรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนเป็นเวลา1 คือวันที่ 1ธันวาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 7452) 30 พ.ย. 60
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรัตนา ด่านไชยเพชร ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 7393) 14 ก.ย. 60
ได้รับโล่เกียรติยศ ค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ พัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชั้นม.3 ปี2557-2559 (อ่าน 7524) 23 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เนตในประเทศไทย ปี2560 (อ่าน 7249) 01 ส.ค. 60