ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 58
ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่  26 มิ.ย ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ถือปฏิบัติ โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
คณะครู ผู้บริหาร  นักเรียน โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่ 26 มิ.ย 2558
*****รอปรับปรุงภาพกิจกรรม*****
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2558,00:00   อ่าน 867 ครั้ง