ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงกับข้อมูลท้องถิ่น

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงกับข้อมูลท้องถิ่น

เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชุดที่  1  เรื่อง  อัตราส่วน

นางรัตนา    ด่านไชยเพชร   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  สพม.12


ดูเอกสารคลิกที่นี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 1618 ครั้ง