รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ทิศคงทอง (จิม)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 3
อีเมล์ : jim@springmate.com
เว็บไซต์ : www.springmate.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อืนดัสตรี จำกัด
ตำแหน่ง : Contract Sales Supervior
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1392 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2556,21:05 น.   หมายเลขไอพี : 27.130.214.176


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล