รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา ใจห้าว (กบ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 11
อีเมล์ : onuma_kb@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนคงคาประชารักษ์
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 117 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 พ.ค. 2556,14:26 น.   หมายเลขไอพี : 182.93.205.79


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล