รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจต แก้วแป้น (เค)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 1
อีเมล์ : somjet_kaewpan@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร้านคุระบุรีดอทคอม
ตำแหน่ง : เจ้าของร้าน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 เม.ย. 2556,17:03 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.137.165


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล