ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ทิศคงทอง (จิม)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 87 S.K.P MANSION ห้อง 229 ซ.อุดมสันติ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์มือถือ : 0-8950-35904
อีเมล์ : jim@springmate.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา ใจห้าว (กบ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 30 ม.12 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : 0870987202
อีเมล์ : onuma_kb@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจต แก้วแป้น (เค)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 64 ม.13 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : 0870365524
อีเมล์ : somjet_kaewpan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม